SELAMAT DATANG KE BLOG RASMI UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING, SMK CHERAS

Saturday, 21 May 2016

Kumpulan Inovatif Kreatif SMK Cheras

Pada 18 Mei 2016, Kumpulan Inovatif Kreatif SMK Cheras yg terdiri dari 4 orang geng kaunselor,  setiausaha peningkatan akademik Pn Sharin, guru VLE Frog iaitu Pn Norliza Borhan dan guru setiausaha HEM iaitu Pn Nafsah Mohd Shah membentangkan kepada guru-guru mengenai perlaksanaan inovasi kami iaitu e-klien untuk murid, guru dan ibu bapa. Hasil dari beberapa siri mesyuarat yang kami bincangkan, terhasilla produk ini. Di bawah e-klien guru terdapat beberapa perkara yang mereka boleh lakukan seperti e-rujukan murid kepada kami, e- mesyuarat iaitu surat menyurat mesyuarat dan sebagainya. Kami meminta maklumbalas untuk penambahbaikan sistem ini.